Υποστήριξη : Δευτέρα - Παρασκευή: 9.00 - 17.00
  Τηλ : 211 1820533 (χωρίς χρέωση)

Το Φαρμακείο

Το RarePharmacy φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη συνεργατική πλατφόρμα του φαρμακείου-φυσικού σημείου, των εταιριών παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης και της ιατρικής κοινότητας. Ο σκοπός μας είναι η δημιουργία της πρώτης ηλεκτρονικής πύλης στην ελληνική αγορά, μέσω της οποίας οι ασθενείς με αυτοάνοσα, σπάνια και χρόνια νοσήματα θα μπορέσουν να βρουν εξειδικευμένες λύσεις και συμβουλές στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους και η ιατρική κοινότητα κλινικά ελεγμένα σκευάσματα που πλαισιώνονται από κλινικές μελέτες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Πρωταρχικός στόχος της πλατφόρμας μας είναι να παρέχει ακόμη και στις πιο μικρές ομάδες ασθενών με αυτοάνοσα, σπάνια και χρόνια νοσήματα, σκευάσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της νόσου και τη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Τα σκευάσματα θα είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική νομοθεσία (ΕFSA, FDA), καθώς και γνωστοποιημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τέλος, φιλοδοξούμε να καταστούμε μία διαδραστική πλατφόρμα μεταξύ των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακευτικών εταιριών με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών και σκευασμάτων προστιθέμενης αξίας στους ασθενείς.