Υποστήριξη : Δευτέρα - Παρασκευή: 9.00 - 17.00
  Τηλ : 211 1820533 (χωρίς χρέωση)

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το rarepharmacy.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του φυσικού φαρμακείου Συστεγασμένα Φαρμακεία Μαθιού Διονυσίου και Βασιλοπούλου Σταυρούλα με έδρα στην Ν. Ερυθραία,  ΑΦΜ 084173173 / Δ.Ο.Υ Κηφισίας. Πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής ως «όροι») του ηλεκτρονικού φαρμακείου μας που παρατίθενται κάτωθι και δεσμεύουν τους χρήστες/επισκέπτες μας. Σε κάθε περίπτωση, σας γνωστοποιούμε ότι οι παρακάτω όροι δεσμεύουν οποιονδήποτε εγγραφεί ως μέλος μας ή κάνει μεμονωμένα παραγγελία χωρίς να είναι μέλος μας. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους παρόντες όρους παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του rarepharmacy.gr.

Οι παρόντες όροι δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή μονομερώς, οπότε και θα τροποποιείται το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα μας. Αν κάποιοι όροι κριθούν άκυροι ή ακυρώσιμοι, δεν επέρχεται ακυρότητα και των λοιπών όρων. Το rarepharmacy.gr δεν φέρει την ευθύνη παράβασης των παρόντων όρων, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Προσωπικά δεδομένα

Τo rarepharmacy.gr προβαίνει σε διαχείριση προσωπικών δεδομένων πάντα με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας των χρηστών/επισκεπτών του και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που αναφέρονται κάτωθι. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας και για το λόγο αυτό όταν επιλέγετε να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, αποδέχεστε ταυτόχρονα τη χορήγηση και την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση κάθε χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει στην ιστοσελίδα rarepharmacy.gr είναι αληθή και γνήσια και ταυτόχρονα δηλώνει ρητά ότι έχει το δικαίωμα  να υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα στην ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο rarepharmacy.gr, συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, καθώς και του ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ειδικότερα το rarepharmacy.gr  δύναται να συλλέγει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστότοπου για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς) και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του rarepharmacy.gr (π.χ. μέσω λήψης newsletters).
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του rarepharmacy.gr.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του rarepharmacy.gr,
 • για τη διενέργεια διαγωνισμών από το rarepharmacy.gr
 • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες.

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης και επομένως, έχει συμφωνήσει στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, το rarepharmacy.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα δεδομένα του για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στο rarepharmacy.gr έχουν τα εξής δικαιώματα, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του rarepharmacy.gr
 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
 •   Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

Σημειωτέρον ότι η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα.

Το rarepharmacy.gr προβαίνει στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στο μέτρο που η προστασία τους δεν επιτυγχάνεται λόγω της μετάδοσης των δεδομένων μέσω δικτύων δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων και ούτε αναγνωρίζει οποιαδήποτε ζημία του χρήστη προκύψει από τέτοια αιτία. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες/επισκέπτες του rarepharmacy.gr αποδέχονται την αδυναμία του να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που παρέχει.

Tέλος, σας ενημερώνουμε ότι το rarepharmacy.gr χρησιμοποιεί cookies, με απώτερο σκοπό να καλύπτουμε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και να σας παρέχουμε καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Σημειώστε ότι τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά κάνουν χρήση μόνο κρυπτογραφημένων πληροφοριών για να βοηθήσουν την πλοήγησης στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να διαγράψετε τα cookies από το rarepharmacy.gr, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον browser σας, για να το πραγματοποιήσετε.

Ευθύνη του ηλεκτρονικού φαρμακείου μας

To rarepharmacy.gr παρότι χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την έγκαιρη εκτέλεση των υποχρεώσεών του σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν φέρει καμία ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο χωρίς υπαιτιότητά του καθυστερήσει η εκτέλεση παραγγελίας ή η παράδοση του προϊόντος στον χρήστη ή υπάρχει έλλειψη στη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

To rarepharmacy.gr δεν ευθύνεται για ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή επιλογή των προϊόντων από τον χρήστη ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού. Επιπλέον, σημειώνεται ότι παρότι το rarepharmacy.gr και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του σας δίνουν οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία χρειαστείτε, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τη συμβουλή του ιατρού σας που οφείλετε να λαμβάνετε για κάθε θέμα που αφορά την υγεία σας πριν τη χρήση των προϊόντων που θα παραγγείλετε από το ηλεκτρονικό φαρμακείο μας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει ρητά ότι όταν ζητά τη συμβουλή του rarepharmacy.gr και των συνεργατών του, δίνει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του και το θέμα υγείας που τον αφορά, άλλως ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το ηλεκτρονικό φαρμακείο μας για τις συμβουλές που του παρέχει.

To rarepharmacy.gr ευθύνεται μόνο για την αντικατάσταση προϊόντος το οποίο είναι ελαττωματικό (βλ. κάτωθι πολιτική επιστροφής προϊόντων), αλλά δεν φέρει ευθύνη αν το ελάττωμα των προϊόντων δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το rarepharmacy.gr, το οποίο πάντοτε τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης 

Η προθεσμία υπαναχώρησης να από την παρούσα σύμβαση είναι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη παραλαβής του προϊόντος είτε από το χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας είτε από τρίτο υποδειχθέντα από τον χρήστη/επισκέπτη. Το προϊόν θα επιστρέφεται μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά, αχρησιμοποίητο, στην κατάσταση που το παρέλαβε ο χρήστης/πελάτης και στη διεύθυνση Συστ. Φαρμ. Μαθιός Δ. & Βασιλοπούλου Στ. Ο.Ε., Σεβδικίου 43Α & Κάλβου, Νέα Ερυθραία, T.K. 146 71 με την εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική ΑΕΕ με κόστος του ίδιου του πελάτη/χρήστη ή αυτοπροσώπως στην ως άνω διεύθυνση του φαρμακείου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των όρων χρήσης, ο χρήστης/πελάτης είτε θα λαμβάνει πίσω τα χρήματα με τον τρόπο που τα έδωσε (τοις μετρητοίς εντός είκοσι εργάσιμων ημερών ή με επιστροφή σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα) είτε θα λαμβάνει έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται το δικαίωμα του χρήστη/πελάτη να αγοράσει προϊόντα ίσης αξίας.

Επιστροφές προϊοντων

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η rarepharmacy.gr δέχεται επιστροφές προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν το προϊόν έχει λήξει.
 • Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του rarepharmacy.gr σταλούν λάθος προϊόντα στον χρήστη/πελάτη σε σχέση με την παραγγελία που έχει κάνει.

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για τα ελαττωματικά προϊόντα.

Το προϊόν θα επιστρέφεται μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά, αχρησιμοποίητο, στην κατάσταση που το παρέλαβε ο χρήστης/πελάτης και στη διεύθυνση Συστ. Φαρμ. Μαθιός Δ. & Βασιλοπούλου Στ. Ο.Ε., Σεβδικίου 43Α & Κάλβου, Νέα Ερυθραία, T.K. 146 71 με την εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική ΑΕΕ. Το κόστος αποστολής θα βαρύνει το rarepharmacy.gr, εφόσον υφίσταται υπαιτιότητά του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων βάσει των όρων χρήσης, ο χρήστης/πελάτης είτε θα λαμβάνει πίσω τα χρήματα με τον τρόπο που τα έδωσε (τοις μετρητοίς εντός  είκοσι εργάσιμων ημερών ή επιστροφή σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα) είτε θα λαμβάνει έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται το δικαίωμα του χρήστη/πελάτη να αγοράσει προϊόντα ίσης αξίας.

Το προϊόν θα επιστρέφεται μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά, αχρησιμοποίητο, στην κατάσταση που το παρέλαβε ο χρήστης/πελάτης και στη διεύθυνση Συστ. Φαρμ. Μαθιός Δ. & Βασιλοπούλου Στ. Ο.Ε., Σεβδικίου 43Α & Κάλβου, Νέα Ερυθραία, T.K. 146 71 με την εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική με κόστος του ίδιου του πελάτη/χρήστη ή αυτοπροσώπως στην ως άνω διεύθυνση του φαρμακείου.

Το rarepharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση καταχρηστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, το rarepharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντος, αν αυτός αιτείται επανειλημμένως και κακοπίστως την επιστροφή προϊόντων ή υπαναχωρεί επαναλαμβανόμενα από τη σύμβαση με το rarepharmacy.gr.

Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του rarepharmacy.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, σχεδίων, γραφικών, σημάτων και υπηρεσιών αποτελεί ιδιοκτησία του rarepharmacy.gr και προστατεύεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση ή αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπό μας και φέρουν τα σήματα εταιρειών, αποτελούν ιδιοκτησία τους και ως εκ τούτου, οι εν λόγω εταιρείες φέρουν την ευθύνη διαχείρισής τους.

Ευθύνη χρήστη/πελάτη

Ο χρήστης/πελάτης του rarepharmacy.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο rarepaharmacy.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι του rarepharmacy.gr υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στην αρμοδιότητα των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.